Nutrició i Dietètica

dietista-nutricionista

Objectiu

L’objectiu del servei de nutrició i dietètica és aportar a la població els coneixements necessaris per tal d’alimentar-se d’una forma saludable, segura i suficient per a cada moment de la vida.

Aquest objectiu es complirà mitjançant la base d’una alimentació equilibrada i natural.

Àrees d’intervenció/ A qui va dirigit?
  • Pèrdua i guany de pes.
  • Alimentació esportiva.
  • Alimentació durant l'embaràs i la lactància
  • Alimentació complementària (AC) en nadons i Baby Led Weaning (BLW)
  • Alimentació equilibrada per a cada edat i etapa de la vida.
  • Alimentació per a la patologia: hipertensió, diabetis, àcid úric, dislipèmies (colesterol, triglicèrids, etc.), patologies endocrines (hipo/hipertiroïdisme, etc.), cardiovasculars, respiratòries, digestives, renals, reumàtiques, tractaments oncològics, al•lèrgies, intoleràncies, trastorns alimentaris, etc.
  • Tallers i xerrades d'educació nutricional.
  • Restauració col•lectiva (confecció de menús, sistema de control APPCC, etc.)