Qui som?

Qui som?

Spring feeling

El centre

Viu sa és un centre multidisciplinar ubicat al municipi de Les Franqueses. Ofereix servei de nutrició i dietètica, psicologia, logopèdia i assessorament educatiu i familiar. El centre està format per diversos despatxos totalment equipats per a cada servei i per a cada pacient.

Es treballa de forma individual vetllant sempre pel màxim benestar del pacient. Des de Viu sa creiem que és de vital importància el treball conjunt entre el terapeuta, la família, l’escola i altres professionals que puguin intervenir en el tractament del pacient.

Objectius

L’objectiu de Viu sa és vetllar per la integritat física i emocional dels seus pacients. És per això, que contem amb un ampli ventall de professionals.

Equip multidisciplinar

Viu sa és l’únic centre que treballa en equip multidisciplinar de la zona i un dels pocs que es troben a Catalunya. Podem definir un equip multidisciplinar com un conjunt de professionals de diverses àrees, en el nostre cas, nutricionistes-dietistes, psicòlegs, logopedes i assessors educatius i familiars, que treballen conjuntament per assolir els objectius marcats per a cada pacient. Amb aquest treball  volem garantir i oferir un ventall més ampli de possibles vies d’actuació pels tractaments que així ho requereixin, assegurant un millor resultat  i un major benefici pels usuaris.

Setmanalment l’equip es reuneix per fer els seguiments dels casos i aportar així noves visions pels diversos tractaments, des dels punts de vista de les diferents especialitats mèdiques. El treball en xarxa permet donar una millor atenció als usuaris de manera íntegra.