MÈTODE PÀDOVAN

kid play with bubbles

OBJECTIU

El mètode Pàdovan és una teràpia de reorganització neurofuncional  que té com a objectiu el d’estimular el bon funcionament del sistema nerviós, tenint en compte el desenvolupament global de l’individu i el seu nivell maduratiu.

ÀREES D’INTERVECIÓ/A QUI VA DIRIGIT?

 • Retard del desenvolupament o altres trastorns associats a aquest.
 • Dificultats psicomotores.
 • Dificultats de l’aprenentatge
  TDA
  TDAH
  Dislèxia
  Dispràxia
  Disgrafía
 • Trastorns del llenguatge o parla.
 • Trastorns de la lateralitat.
 • Trastorn de l’espectre autista (TEA), Síndrome de Down, etc.
 • Estimulació de noves vies neurològiques
  Traumatismes
  Afàsies, etc.

EN QUÈ CONSISTEIX?

El mètode Pàdovan de Reorganització Neurofuncional va ser desenvolupat a Brasil per Beatriz Padovan. Aquesta teràpia s'utilitza en cas de funcions perdudes, funcions mal adquirides o com a preparació per a adquirir noves habilitats que no han aparegut per falta d'oportunitats d'estimulació. Pot ser aplicada en totes les edats, des de nadons fins a gent gran.

Una teràpia mitjana consisteix en 2 sessions setmanals de 45 minuts cadascuna, tot i que en casos greus podria ser recomanable augmentar la freqüència. Durant cada sessió, es realitzen moviments neuroevolutius que recapitulen el sistema locomotor de l'ésser humà i que porten a la verticalització. També es repassen els moviments neuroevolutivos de les mans, que ens permetran activitats tan complexes com l'escriptura; els moviments dels ulls i, finalment, els moviments del sistema oral, a través de les funcions reflexo-vegetatives orals (respiració, succió, masticació i deglució) que faran possible la parla.